Covid- 19

Maatregelen per 6 oktober 2020

Allereerst hopen we dat iedereen in goede gezondheid is en niet persoonlijk is geraakt door het virus. De overheid doet er alles aan om de gevolgen van deze pandemie zoveel mogelijk te beperken. In tegenstelling tot de beperkingen eerder dit voorjaar “mogen” we nog handballen!. Er zijn nieuwe maatregelen van kracht sinds 29 september 18 uur die ervoor moeten zorgen dat verdere verspreiding van het virus beperkt gaat worden. De belangrijkste maatregel is dat er bij de trainingen en wedstrijden geen toeschouwers meer aanwezig mogen zijn.

Om ervoor te zorgen dat wij (samen met de GGD Twente) snel kunnen inspelen op na een besmetting, vragen wij jullie om de bron/contact registratie in te vullen. Dit kun je doen bij binnenkomst aan de hand van de QR code op de poster (Bij de ingang van de sporthal) of via deze site.

Klik hieronder op de locatie waar je moet spelen voor de juiste registratieapp.
Locatie Hengelo sporthal Veldwijk
Locatie Borne sporthal ’t Wooldrik

Mocht er een besmetting plaatsvinden, dan kunnen wij snel handelen om zo verspreiding tegen te gaan.

Voor & tijdens de trainingen:
Voor alles geldt……
 • Gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Blijf thuis totdat je de (negatieve) uitslag hebt.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens sportactiviteiten klachten ontstaan zoals:
 • Koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Enige uitzondering is jonger dan 13 jaar: Net als in het onderwijs mogen jongeren <13 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) komen trainen of spelen.
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sporthal. In de hal zelf zijn ook ontsmettingsmiddelen.
 • Schud geen handen.
 • Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, trainingen en tijdens rustmomenten dienen
 • Spelers boven de 18 jaar WEL 1,5 meter afstand van elkaar te houden, bv. ook in kleedkamers.
 • Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken: bij en rondom trainingen en wedstrijden.

Algemeen

 • Handen worden bij binnenkomst en vertrek gedesinfecteerd.
 • Kleedkamers worden tijdens de trainingen niet gebruikt.
 • Toiletten zijn geopend.
 • Advies is: kom omgekleed naar de sporthal, in de sporthal kunnen sportschoenen worden aangedaan. Volg hierbij de routing die de sporthal heeft uitgezet.
 • Zingen of schreeuwen tijdens de training is niet toegestaan.
 • Er zijn geen toeschouwers aanwezig tijdens trainingen en wedstrijden.

Voor de sporter

 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • Vanaf 13 jaar: als teams starten met hun warming-up en tijdens de training gaan de mondkapjes af.  
 • Vanaf 13 jaar: wanneer je voor langere tijd aan de kant zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen. 
 • Sporters wachten buiten totdat ze opgehaald worden.
 • Niet eerder dan 5 minuten van tevoren aanwezig bij de accommodatie.
 • Voor de C, B en A-jeugd en de senioren teams: zorg ervoor dat je voorafgaand aan de training de link hebt gebruikt om je te registreren voor de training. Deze laat je de trainer bij het naar binnen gaan zien. Maak dus een screenshot wanneer je het registreren al eerder op de dag doet.
 • Na de training ga je direct naar huis.
 • Maak gebruik van je eigen bidon tijdens trainingen en wedstrijden!

Voor de trainer

 • Trainers dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • De trainer hoeft geen mondkapje te dragen tijdens het geven van de training, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Hij/zij ziet erop toe dat de spelers zich voor aanvang van de training geregistreerd hebben middels de link of de QR-code.
 • Zorgt ervoor dat hij/zij de zaal 5 minuten voor het einde van de trainingstijd kan verlaten, zodat de andere groep in de zaal kan.
 • Is verantwoordelijk voor het aanwijzen van sporters die na de training gebruikte materialen desinfecteren met de reeds aanwezige desinfectiemiddelen.
 • De trainer en/of de corona-medewerker van het team is de corona-coördinator tijdens de training.
 • Warmlopen in de zaal en nooddeuren moeten hierbij open gezet worden voor een juiste ventilatie of er moet een goed ventilatiesysteem in het gebouw zelf zijn.
 • Haalt zelf zijn groep naar binnen max. 5 minuten voor aanvang.

Voor ouders en/of verzorgers

 • Je kind registreert zich voorafgaand aan de training/wedstrijd door onderstaande gastregistratie in te vullen.
  Klik hieronder op de locatie waar je moet trainen.
  Locatie Hengelo (sporthal Veldwijk)
  Locatie Borne (sporthal ’t Wooldrik)
 • Breng uw kind niet eerder dan nodig en max 5 min. voor de training.
 • Zet uw kind buiten bij de sporthal af, Kiss & Ride principe.
 • Wacht uw kind buiten op na de training. Zorg hier ook dat u niet eerder aanwezig bent dan nodig.

Regels tijdens thuiswedstrijden

Algemeen

 • Maximaal 30 minuten van tevoren aanwezig op de accommodatie voor spelers en staf. Eerder dan 30 minuten voor aanvang van de eigen wedstrijd is er GEEN toegang tot de accommodatie.
  Teams die eerder komen, worden verzocht buiten of in de eigen auto’s te wachten.
 • Iedereen dient zich te registreren voordat men de accommodatie mag betreden. Dit kan door een QR-code te scannen bij de ingang van de accommodatie of via onze site door te klikken op onderstaande link.
   Klik hieronder op de locatie waar je moet spelen voor de goede gastenregistratie.
  Locatie Hengelo (sporthal Veldwijk)
  Locatie Borne (sporthal ’t Wooldrik)
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • Vanaf 13 jaar: als teams starten met hun warming-up gaan de mondkapjes af.
 • Vanaf 13 jaar: wanneer je voor langere tijd aan de kant zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen.
 • ER IS GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN.
  Ook wachtende teams mogen niet op de tribune plaatsnemen. Doen zij dit wel, dan tellen zij als publiek en dit is niet toegestaan.
 • Warming-up:
  Binnen in de accommodatie is er geen mogelijkheid, vanaf 19 jaar, om op 1,5 meter warm te lopen. Dit zal dus pas kort voor de wedstrijd in de hal zelf kunnen of buiten (neem hiervoor dus altijd buitenschoenen mee).
 • De teams kunnen pas de (speel)hal betreden wanneer de hal leeg is. De teams die voorafgaand spelen hebben dus eerst de hal verlaten. Corona-verantwoordelijken (zichtbaar met een hesje) geven aan wanneer men de hal kan betreden.
 • Kleedkamers zijn open op wedstrijddagen
 • Vanaf 19 jaar: 6 spelers per keer in de kleedkamer, 1.5M afstand.
 • Vanaf 19 jaar: 4 spelers tegelijk douchen (2 per kant).
 • Na het omkleden neemt iedereen zijn eigen spullen in tas mee naar de hal en legt deze achter de spelersbanken neer. De kleedkamers blijven dus leeg, wanneer er geen mensen in aanwezig zijn.
 • Op de reservebank geldt ook de 1,5m regel.
 • Er is geen kantine geopend
 • Zie ook wedstrijd regelement NHV

Voor de sporthal geldt dat de aanwijzingen van het aanwezige personeel opgevolgd dient te worden. Waarbij het niet honoreren van deze aanwijzingen zal leiden tot verwijdering uit de sporthal.

Voor de sporter

 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • Vanaf 13 jaar: als teams starten met hun warming-up en tijdens de training gaan de mondkapjes af. 
 • Vanaf 13 jaar: wanneer je voor langere tijd aan de kant zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen. 
 • Schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.
 • Is verantwoordelijk voor het aanwijzen van sporters die na de wedstrijd de gebruikte materialen desinfecteren met de reeds aanwezige desinfectiemiddelen. Dit geldt ook voor de wedstrijdtafel en materialen zoals de pen, oppervlakte van de tafel en scorebord besturing, banken en deurklinken.

Voor de coach en assistent coach

 • Coaches dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen tijdens de wedstrijd, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.
 • Is verantwoordelijk voor het aanwijzen van sporters die na de wedstrijd de gebruikte materialen desinfecteren met de reeds aanwezige desinfectiemiddelen. Dit geldt ook voor de wedstrijdtafel en materialen zoals de pen, oppervlakte van de tafel en scorebord besturing, banken en deurklinken.

Voor de wedstrijdtafel en organisatie

 • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Aanwezige personen bij de wedstrijdtafel houden hun mondkapje op.
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

Scheidsrechter

 • Scheidsrechters dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • Zorg zelf voor een reserve fluit. Er zal geen reserve aanwezig zijn in de sporthal.
 • Neem kennis van het arbitrageprotocol.

Voor ouders en/of verzorgers

 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
 • Wanneer de plekken op de tribune allen bezet zijn vragen wij u vriendelijk een andere wedstrijd bij te wonen. 

Regels tijdens uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden zullen de maatregelen en regels nageleefd moeten worden welke zijn opgesteld door de desbetreffende sporthal en thuisspelende vereniging. Wij verwachten hier dat iedereen die namens Handbal Twente daar aanwezig is zich hieraan houdt.

Vanaf 13 jaar in de auto geldt: een mondkapje wordt dringend geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij NIET tot hetzelfde huishouden behoren. Gezien de toename in het aantal besmettingen verwachten wij vanuit Handbal Twente dat iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje draagt om hopelijk zo besmettingen tegen te gaan.

Voor de coach en assistent coach

 • Schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.
 • Vraag bij het thuisspelende team de corona-maatregelen op die daar gelden en informeer het team hierover.
 • Neem niet meer mensen mee dan nodig bij wedstrijden, tenzij dit vooraf bekend is dat het mogelijk is bij de betreffende sporthal.

Voor de sporthal geldt dat de aanwijzingen van het aanwezige personeel opgevolgd dient te worden. Waarbij het niet honoreren van deze aanwijzingen zal leiden tot verwijdering uit de sporthal. Deze maatregelen zijn gebaseerd op het protocol veilig sporten van het NOC-NSF en het NHV protocol-corona-en-wedstrijden

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met Miranda Hazewinkel via mirandahazewinkel@gmail.com